Olen Roope Lehtoranta, innostava ja kannustava käyttäjälähtöinen suunnittelija.

Minulla on yli 15 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden ja brändien suunnittelemisesta, jossa käyttäjä pidetään aina keskiössä. Olen nähnyt niin hyviä kuin huonojakin esimerkkejä ja kerännyt työkalupakkiini parhaat käytännöt.

Innostun kaikenlaisten brändien kanssa työskentelystä, ja supervoimani onkin palveluiden käyttökokemuksen kehittämiseen myös brändi- ja markkinointinäkökulman tuominen.

Sisällysluettelo
Intro

Ihmisten puolella digitalisoituvassa maailmassa

Kaiken designin on nyt jos koskaan oltava käyttäjälähtöistä.

Ymmärrätkö aidosti, mitä palveluasi tai tuotettasi käyttävät ihmiset ajattelevat? Mitä he saattaisivat tarvita tai mitä he arvostavat? Mitkä ovat heidän rajoituksensa tai kykynsä? Mikä olisi liiketoiminnallisesti paras ratkaisu kehittää seuraavaksi?

Aloitan työni aina tutustumalla kohderyhmiisi ja tekemällä käyttäjätutkimusta, koska en halua perustaa mitään mutu-tuntumalle. 

Missä minä voisin auttaa?

Asiakkaitani

Kenelle olen tehnyt töitä?

Palveluni

MISSÄ MINÄ VOISIN AUTTAA?

Palvelumuotoilu

Minua kiehtoo ihmisten ajatusmaailma niin asiakasyritysten sisällä, kuin loppukäyttäjienkin keskuudessa. Olen parhaimmillani, kun pääsen auttamaan asiakkaitani ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia, jotka linkittyvät vahvasti palvelun tai tuotteen strategiaan. 

Palvelumuotoilun työpajat ja menetelmät ovat minulle tuttuja ja oikealla paketilla järjestelmällisyyttä ja luovuutta saadaan joka kerta herätettyä uusia ajatuksia ja kehitettyä liiketoimintaa oikeaan suuntaan.

Palvelumuotoilu on erilaisten prosessien ja tutkimusten yhdistämistä luovaan tekemiseen, jolla tähdätään parempiin liiketoiminnallisiin ratkaisuihin ja helpotetaan seuraavan vaiheen käyttökokemusuunnittelua.

Mikä on teidän seuraava kehityskohteenne?

LUE LISÄÄ PALVELUMUOTOILUSTA
palvelumuotoilu

Käyttökokemussuunnittelu (UX / UI Design)

Olen työskennellyt useita vuosia erilaisten digitaalisten palveluiden käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelun parissa. Kokemukseni on karttunut niin mobiiliapplikaatioiden käyttäjälähtöiseen suunnitteluun kuin web-pohjaisten sovellustenkin suunnitteluun.

Rakastan tutustua alati digitalisoituvassa maailmassa loppukäyttäjien ajatusmaailmaan ja pitää heidän puoliaan, jotta kaikki palvelut ja tuotteet olisivat mahdollisimman helppokäyttöisiä, selkeitä ja saavutettavia.

UX / UI Design on käytännönläheisten esimerkkien kautta tehtyä käyttäjätutkimusta ja käyttöliittymien suunnittelua parempaa käyttökokemusta varten.

Mitä teidän loppukäyttäjänne ajattelevat?

LUE LISÄÄ KÄYTTÖKOKEMUSSUUNNITTELUSTA

Brändimuotoilu

Brändi ei ole pelkkä logo ja värit sen ympärillä. Minä näen, että yrityksen brändi on kuin ihmisen luonne ja olemus. Brändin luonnetta, eli sen muuttumatonta ydintä on todella mielenkiintoista lähteä tutkimaan, ja sen jälkeen on myös helppo määritellä minkälainen brändin olemuksen tulisi olla.

Bränditutkimuksia voidaan tehdä monella tapaa, mutta minä olen huomannut että osallistavat tutkimukset toimivat kaikista parhaiten. Milloin viimeksi teidän yrityksenne on osallistanut oman henkilöstön lisäksi myös loppuasiakkaita tai jopa potentiaalisia asiakkaita bränditutkimukseen?

Brändimuotoilu on asiakastutkimusta ja luovuutta yhdistelevä taiteenlaji, jossa pyritään löytämään muistettava ja helposti omaksuttava brändi-identiteetti juuri teidän tarpeisiinne ja asiakkaidenne samaistuttavaksi.

Millainen on teidän brändinne luonne?

LUE LISÄÄ BRÄNDIMUOTOILUSTA
Mainostoimisto Järvenpää
graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu ja kuvitukset

Kaikista kevyin vaihtoehto teidän yrityksenne ulkoisen ilmeen parantamiseksi on laadukas graafinen suunnittelu. Graafisessa suunnittelussa nojataan jo tehtyihin asiakas- tai bränditutkimuksiin, josta on yleensä johdettu jonkinlainen brändiohjeisto. 

Olen kuvittanut paljon eri tyyppisiä tuotteita ja palveluita olut-merkeistä tapahtumajulisteisiin. 

Mitä teidän yrityksenne voisi viestiä visuaalisemmin?

LUE LISÄÄ GRAAFISESTA SUUNNITTELUSTA LUE LISÄÄ DIGITAALISESTA KUVITTAMISESTA

Äänisuunnittelu ja sävellykset

Kuuloaisti on yksi tärkeistä aisteistamme, ja se jää usein liian vähälle huomiolle brändejä tai yritysilmeitä suunniteltaessa. Milloin viimeksi mietit, miten teidän yrityksenne, tuotteenne tai palvelunne identiteetissä voisi olla jotain kuuloaistin kautta omaksuttavaa?

Kaikille meille tulee mieleen vähintään yksi jingle tai mainosbiisi, mutta maailma kaipaisi näitä selkeästi lisää. Teen sävellyksiä, äänituotantoja ja äänisuunnittelua niin digitaalisille alustoille kuin videoihinkin. 

Miltä teidän yrityksenne kuulostaa?

LUE LISÄÄ ÄÄNISUUNNITTELUSTA LUE LISÄÄ SÄVELTÄMISESTÄ
Äänisuunnittelu

Tai ota yhteyttä tänne:

Roope Lehtoranta

+358 45 633 6360
info@rooz.fi

Galleria

Kipinä Software

Yritysilme ja verkkosivusto

Kipinä Software

Yritysilme ja verkkosivusto

Järvilehto & Friends

Luovan toimiston logo

Järvilehto & Friends

Verkkosivuston layout

Un Dos Tres

Kuvitteellisen ravintolan juliste

Un Dos Tres

Kuvitteellisen ravintolan juliste

FLAITE

Olut-brändin kuvitukset

PALOCERAS

Musiikin säveltäminen mainosvideoon

HIAB

HiConnect-sovellus kaluston seuraamiseen

PANKKISOVELLUS

Konseptisuunnitelma

TAPAHTUMA

DJ-tapahtuman juliste

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Erilaisia käyttöliittymäelementtejä

MOBIILIKONSEPTI

Huoltoasemasovelluksen mobiilikonsepti

VIGEON APP

Startup-sovelluksen visuaalinen ilme ja UI/UX