Brändimuotoilu – mitä se on?

Brändimuotoilu (Brand Design) on prosessi, joka keskittyy yrityksen brändin visuaaliseen ilmeeseen ja sen rakentamiseen. Brändimuotoilu auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan positiivisen vaikutelman asiakkaisiinsa.

Brändimuotoilu ei ole pelkästään visuaalista

Brändimuotoilu alkaa yrityksen arvojen ja tavoitteiden määrittämisellä. Näiden tietojen pohjalta yritys voi luoda brändistrategian, joka ohjaa brändin visuaalista ilmettä ja sen kehitystä.

Brändimuotoilu sisältää monia eri osa-alueita, kuten logojen ja graafisten elementtien suunnittelun. Näiden elementtien tulee olla yhtenäisiä ja heijastaa yrityksen arvoja ja tavoitteita. Visuaalisen ilmeen lisäksi brändimuotoilu voi sisältää myös yrityksen nimen ja sloganin suunnittelua.

Brändimuotoilu voi auttaa yrityksiä luomaan tunnistettavan ja erottuvan brändin, joka on helposti muistettava. Hyvin suunniteltu brändi voi myös lisätä asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta, mikä voi auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Brändimuotoiluprosessi ei kuitenkaan rajoitu vain visuaaliseen ilmeeseen. Brändimuotoiluun kuuluu myös yrityksen viestinnän suunnittelu, kuten markkinointikampanjoiden ja mainosten suunnittelu. Brändimuotoilu auttaa yrityksiä luomaan yhtenäisen ja selkeän viestinnän, joka tukee yrityksen brändiä ja sen arvoja.

Yritykset voivat hyödyntää brändimuotoilua myös uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisessa. Brändimuotoiluprosessi auttaa yritystä luomaan tuotteelle tai palvelulle selkeän ja houkuttelevan brändin, joka erottuu kilpailijoista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että brändimuotoilu on tärkeä osa yrityksen brändin rakentamista. Prosessi auttaa yrityksiä luomaan tunnistettavan ja erottuvan brändin, joka heijastaa yrityksen arvoja ja tavoitteita. 

brändimuotoilu

Ruvetaanko suunnittelemaan brändiäsi kuntoon?

Ota yhteyttä:

Roope Lehtoranta

+358 45 633 6360
info@rooz.fi